ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΠΟ

(Οι ακριβές καρέκλες του ΥΠΠΟ)

 

 

ΠΟΣΥΠΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 2004-2005

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

2004

7/12/2004

7.000.000,00

25/1/2005

1.750.000,00

24/3/2005

1.750.000,00

26/6/2005

1.750.000,00

25/8/2005

1.750.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

7.000.000,00

7/12/2004

150.000,00

7/12/2004

100.000,00

16/3/2005

50.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

150.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2004

7.150.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΜ/ΣΕΩΝ 2004

7.150.000,00

2005

28/3/2005

150.000,00

28/3/2005

150.000,00

2/9/2005

450.000,00

2/9/2005

450.000,00

1/12/2005

10.500.000,00

14/4/2006

2.625.000,00

14/6/2006

2.625.000,00

15/2/2006

2.625.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

7.875.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2005

11.100.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΜ/ΣΕΩΝ 2005

8.475.000,00

 

 

"ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ" ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 2004-2006

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΗΜΕΡ.ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2004

28/7/2004

30.000,00

945/57479

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤ.ΕΚΔ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ

22/7/2004

8.012,00

1090/56275

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤ.ΕΚΔ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ

17/8/2004

146.735,00

1244/63320

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤ.ΕΚΔ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ

24/9/2004

2.400,00

1540/59041

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤ.ΕΚΔ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ

7/12/2004

4.350,00

2021/92002

 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

15/12/2004

147.000,00

2165/96413

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2004

338.497,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ/ΩΝ 2004

 

 

2005

20/1/2005

11.800,00

2 / 3849

 

 

 

24/3/2005

1.553,00

414 / 21893

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

28/3/2005

147.000,00

351 / 21871

 

 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

5/5/2005

4.350,00

798 / 37662

 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΥΠΠΟ ΓΙΑ Ι.Χ. ΜΗΧΑΝΕΣ Α΄6ΜΗΝΟ 2005

14/6/2005

310.000,00

1303 / 49866

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

5/12/2005

4.950.000,00

 

5/12/2005

4.950.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2005

5.424.703,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ/ΩΝ 2005

4.950.000,00

 

2006

1/6/2006

650.000,00

1053

1/6/2006

100.000,00

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

 

 

 

1/6/2006

100.000,00

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

 

 

 

1/6/2006

150.000,00

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

5/10/2006

50.000,00

2003

5/10/2006

50.000,00

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

5/10/2006

14.000.000,00

2002

10/10/2006

3.000.000,00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

15/12/2006

3.500.000,00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ

5/10/2006

3.500.000,00

15/6/2006

2.000.000,00

16/7/2007

500.000,00

16/8/2007

1.500.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

14.000.000,00

1/8/2007

250.000,00

 

18/5/2006

100.000,00

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΓΙΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

1/6/2006

650.000,00

 

30/9/2006

150.000,00

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 

30/11/2006

150.000,00

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ

300.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2006

15.600.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤ/ΩΝ 2006

14.400.000,00

 

 

 

 

"ΓΛΑΥΚΩΠΙΣ ΑΘΗΝΑ" - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  2004-2007

ΕΤΟΣ

 

ΠΟΣΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ

ΠΟΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2004

 

770.000,00

647/52909

12/7/2004

300.000,00

 

 

 

 

1541/72322

24/9/2004

25.000,00

 

 

 

 

4/6805

24/1/2005

30.000,00

 

 

 

 

413/21857

24/3/2005

163.000,00

 

 

 

 

415/21862

24/3/2005

3.000,00

 

 

 

 

1295/49869

14/6/2005

149.000,00

 

 

 

 

2138/72654

2/9/2005

100.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2004

770.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ 2004

770.000,00

 

2005

 

450.000,00

2899

5/1/2006

300.000,00

 

 

 

 

 

31/1/2006

100.000,00

 

 

 

 

 

28/2/2006

50.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2005

450.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ 2005

450.000,00

 

2006

1/6/2006

400.000,00

1054

1/6/2006

100.000,00

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

15/7/2006

150.000,00

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

30/9/2006

150.000,00

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

 

28/2/2006

45.000,00

461

28/2/2006

45.000,00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

5/10/2006

50.000,00

2008

5/10/2006

50.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2006

495.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ 2006

495.000,00

 

2007

11/1/2007

465.000,00

 

3/1/2007

120.000,00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

3/1/2007

120.000,00

 

 

 

 

 

11/1/2007

225.000,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

465.000,00

 

 

1/1/2007

60.000,00

 

1/2/2007

60.000,00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

22/1/2007

15.000,00

 

22/1/2007

15.000,00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

27/2/2007

20.000,00

 

27/2/2007

20.000,00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

24/4/2007

30.000,00

 

24/4/2007

30.000,00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

23/5/2007

460.000,00

 

16/5/2007

130.000,00

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

30/6/2007

165.000,00

 

 

 

 

 

15/8/2007

165.000,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

460.000,00

 

 

7/6/2007

310.000,00

 

7/6/2007

310.000,00

ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

7/9/2007

7.000,00

 

7/9/2007

7.000,00

ΑΓΟΡΑ 500 ΒΙΒΛΙΩΝ "ΞΕΠΕΤΑΞΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ"

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2007

1.367.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ 2007

1.367.000,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

3.082.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

3.082.000,00

 

                 

 

 

Ελευθεροτυπία, 17/2/2008

 

www.iospress.gr