ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ ΕΓΙΝΕ ΛΙΠΑΣΜΑ

Τα θαύματα του Αγίου Ιωάννη

1.   2.   

«Δικαίως ανησυχούν οι κάτοικοι της περιοχής»

Εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων και κομμάτων της Μαγνησίας θεωρούν δικαιολογημένη την ανησυχία των κατοίκων και προσθέτουν τη δική τους φωνή διαμαρτυρίας. 

*Ο διευθυντής της Greenpeace Νίκος Χαραλαμπίδης χαρακτηρίζει «παράλογη» την όλη ιδέα: «Μπορεί κανείς να αφιερώσει τόμους σχετικά με τα λιπάσματα και τις αναμενόμενες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την υγεία. Δεν νομίζω όμως ότι πρέπει να περιγραφεί με άλλο όρο εκτός από το ΠΑΡΑΛΟΓΟ η ιδέα της χρήσης κοινών εγκαταστάσεων για λιπάσματα και άλευρα ή άλλες πρώτες ύλες διατροφής. Είμαι βέβαιος ότι και στη νομοθεσία απουσιάζει η σχετική νομολογία γιατί πρόκειται για κάτι το εντελώς παράλογο. Με τον ίδιο τρόπο δεν υπάρχει νομοθεσία για κοινές εγκαταστάσεις για τρόφιμα-βιομηχανικά απόβλητα ή φυτοφάρμακα-άλευρα, βρώσιμα έλαια-PCBs κ.ο.κ. Είθισται, η νομοθεσία να στηρίζεται στην κοινή λογική. Είναι προφανές ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η κοινή λογική έχει παραμερίσει τη θέση της στη μείωση του κόστους».

*Ο βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ Αλέξανδρος Βούλγαρης, αρχιτέκτονας ο ίδιος, με πολυετή θητεία στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, πιστεύει ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία: «Αλλο είναι το αλεύρι και άλλο είναι τα λιπάσματα. Το ένα είναι αθώο, το άλλο έχει προβλήματα. Θέλει ειδικές συνθήκες. Το πρώτο βήμα είναι η γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου, όπου όλοι οι τοπικοί φορείς θα κληθούν να πουν τη γνώμη τους. Ολα τα στοιχεία πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς από ειδικούς επιστήμονες που διαθέτει το ΥΠΕΧΩΔΕ με την ειδική υπηρεσία του για την έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

*Ο βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ Λεωνίδας Τζανής συνιστά ιδιαίτερη προσοχή: «Από τη στιγμή που τίθεται θέμα διαφορετικής χρήσης σε σχέση με την αρχική χρήση αυτών των λιμενικών εγκαταστάσεων, και δεδομένου ότι η νέα αυτή χρήση ενδεχομένως συνεπάγεται κίνδυνο για το περιβάλλον, ασφαλώς το νομαρχιακό συμβούλιο Μαγνησίας, μοναδικό καθ' ύλην αρμόδιο για την έκφραση γνώμης επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς για το περιβάλλον επιπτώσεις».

*Ο τέως βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σούρλας έχει φέρει την υπόθεση των Κυλινδρόμυλων Λούλη στη Βουλή, ήδη από το 1996. Στην ερώτηση 8322/21.6.1996 προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ παρατηρούσε: «Ως παράνομη, αυθαίρετη και προκλητική κρίνεται η απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η χωροθέτηση εγκατάστασης της βιομηχανικής μονάδας Κυλινδρόμυλοι Λούλη Α.Ε. στον όρμο του Αγίου Ιωάννου Αλμυρού, για προώθηση προφανώς συγκεκριμένων συμφερόντων του επιχειρηματία που είναι συγχρόνως και εκδότης εφημερίδας. Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση διαπλεκομένων συμφερόντων στην περιφέρεια, όπου προκλητικά χρησιμοποιεί το δημοσιογραφικό του συγκρότημα για την προώθηση των επιχειρήσεών του, με αντάλλαγμα προφανώς τη στήριξη της κυβέρνησης».

*Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, αφού περιγράφει τους κινδύνους σημειώνει: «Είναι απαράδεκτη η γειτνίαση της εν λόγω δραστηριότητας με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Κυλινδρόμυλος Λούλη Α.Ε., όπου αποθηκεύονται είδη διατροφής. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως ελεγκτικός μηχανισμός που να μπορεί να εγγυηθεί την προστασία από την επιμόλυνση των αλεύρων με χημικές ουσίες που θα καταλήξουν στο ψωμί που τρώμε».ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Γεωργίου Μ. Σαρηγιάννη «Εκθεση επί του χωροταξικού και περιβαλλοντικού προβλήματος της περιοχής του οικισμού Αμαλιάπολης του Δήμου Σούρπης Νομού Μαγνησίας και ειδικότερα επί των αιτήσεων των εταιρειών Αμαλιάπολις ΑΒΕΕ και Enea Management Inc»
(Αθήνα, Μάρτιος 2002). Ο διευθυντής του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου αναλύει τα προβλήματα που προκύπτουν από το ενδεχόμενο εγκατάστασης των εταιρειών αυτών στον όρμο του Αγίου Ιωάννη.

Κατερίνας Μουρίκη «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας της βιομηχανίας Αμαλιάπολις ΑΒΕΕ» (Βόλος, Ιανουάριος 2002). Η μελέτη που έχει υποβληθεί προς έγκριση στο νομαρχιακό συμβούλιο Μαγνησίας περιέχει σοβαρές ανακρίβειες, τις οποίες διαπιστώνει ο καθηγητής Σαρηγιάννης, και αφήνει αναπάντητα μεγάλα ερωτηματικά.

Nigel Dudley «Nitrates. The threat to food and water» (Green Print, London 1990). Η μόλυνση από τα αζωτούχα λιπάσματα εντοπίζεται στα προϊόντα διάσπασης των νιτρικών ενώσεων, δηλαδή τις νιτρώδεις ενώσεις και τις νιτρωδοαμίνες. Ο συγγραφέας ανασκευάζει τους ισχυρισμούς της Ενωσης Παραγωγών Λιπασμάτων, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι οι ενώσεις αυτές είναι ακίνδυνες.

Οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την υγιεινή των τροφίμων (14 Ιουνίου 1993). Η ισχύουσα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την υγιεινή των τροφίμων καθορίζει στο άρθρο 3 ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναλύουν τους «δυνητικούς» κινδύνους. Στο παράρτημα της οδηγίας επισημαίνεται η ανάγκη «πρόληψης της αλληλομόλυνσης» των προϊόντων, ως απαραίτητη προδιαγραφή του σχεδιασμού των χώρων τροφίμων. Στο ίδιο παράρτημα αναφέρεται ρητά ότι «τα βυτία ή/και οι περιέκτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά άλλου πράγματος πλην τροφίμων, αν τα άλλα φορτία μπορούν να μολύνουν τα τρόφιμα».

(Ελευθεροτυπία, 31/3/2002)

 

www.iospress.gr                                  ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ