Το υπουργείο Παιδείας απαντά στον "Ιό" για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας


Φήμες ανυπόστατες ή πολιτικός σχεδιασμός;

 

Τι συμβαίνει τελικά με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας; Το υπουργείο Παιδείας, με επιστολή προς τον «Ιό» που υπογράφεται από το Γραφείο Τύπου επιχειρεί να διασκεδάσει τους φόβους των εκπαιδευτικών που φιλοξενήσαμε στην έρευνα «Σχολεία ενός κατώτερου Θεού» (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 18.7.2010).

«Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας σας για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), το οποίο δημιουργεί εντυπώσεις που αδικούν την προσπάθεια που καταβάλλεται και προς πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Σε ότι αφορά την φημολογία για αντικατάσταση των μονίμων εκπαιδευτικών με ωρομίσθιους είναι ανυπόστατη. Η παρουσία μονίμων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι επιβεβλημένη:

- Παιδαγωγικά: Οι συγκεκριμένες τεχνικές διδασκαλίας που εφαρμόζονται στα ΣΔΕ επιβάλλουν να μεταφέρεται η τεχνογνωσία αυτή από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, από χρόνο σε χρόνο, γεγονός που δεν μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με τα σεμινάρια που παρακολουθούν οι με σύμβαση έργου εκπαιδευτικοί.

- Διαχειριστικά/διοικητικά: Η αποτελεσματικότητα, επιβάλει την ύπαρξη μόνιμων εκπαιδευτικών ως συνεργατών των Διευθυντών καθώς υποβοηθούν το έργο του, τη στιγμή που η ολιγόωρη κατ’ εβδομάδα παρουσία των με σύμβαση έργου εκπαιδευτικών δεν βοηθά σε αυτό.

- Εναντι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το Ταμείο χρηματοδοτεί το έργο των ΣΔΕ, για συμμετοχή στο έργο και με εθνικούς πόρους, γεγονός που επιβάλει την παρουσία και μονίμων εκπαιδευτικών, που αμείβονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

2. Σε ότι αφορά το γιατί δεν έχουν υπογραφεί οι αποσπάσεις των μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανήκουν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένου σχεδιασμού και επιλογών το οποίο και παραθέτουμε.

- Τα ΣΔΕ και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί τους, είναι αναπόσπαστο μέρος και ανήκουν ως γνωρίζουν στο σύνολο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός της κατανομής των μονίμων εκπαιδευτικών θα γίνει λοιπόν στα πλαίσια της συνολικής εκτίμησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών της δευτεροβάθμιας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει προνομιακή μεταχείριση των μόνιμων εκπαιδευτικών των ΣΔΕ έναντι των συναδέλφων τους.

- Η διαδικασία σχεδιασμού ξεκίνησε, όπως και αναγνωρίζεται στο άρθρο, από τον Απρίλιο, αφού εκδόθηκε εγκύκλιος και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν όσοι επιθυμούσαν (364 από τους 472) την επιθυμία παράτασης της απόσπασής τους στο σχολείο τους. Ως εκ τούτου έχει καταρτιστεί από καιρό και είναι διαθέσιμος ο συνολικός ονομαστικός κατάλογος ανά εκπαιδευτική Περιφέρεια, ανά Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, ανά συγκεκριμένη ειδικότητα εγγραμματισμού (μαθήματος).

- Οταν λοιπόν ανακοινωθούν οι τοποθετήσεις ή αποσπάσεις του συνολικού/ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή πριν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, οι οποίες θα γίνουν με στόχο την αποτελεσματικότερη καλύτερη των εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας, θα ανακοινωθούν και οι αποσπάσεις των μονίμων εκπαιδευτικών των ΣΔΕ. Τότε λοιπόν θα συμπληρωθούν τα κενά και μόνο, με εκπαιδευτικούς με μίσθωση σύμβασης έργου και όχι συνολικά όπως αναφέρεται στο άρθρο.

3. Το Υπουργείο εφαρμόζει τον σχεδιασμό και μπορεί να πιστοποιηθεί ότι εδώ και καιρό είναι σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση της κατανομής του εκπαιδευτικού δυναμικού στα ΣΔΕ.

- Η επιλογή των Διευθυντών στα ΣΔΕ είναι σε πλήρη εξέλιξη, ξεκίνησε από την άνοιξη του τρέχοντος έτους, και μπορεί πολύ εύκολα να διαπιστωθεί στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (www.gsae.edu.gr). Εκεί είναι αναρτημένη από τον Ιούνιο η προκήρυξη και ο χρονισμός της διαδικασίας αξιολόγησης ο οποίος και ολοκληρώνεται στο τέλος του μηνός Ιουλίου, δύο μήνες πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους στα ΣΔΕ. Είχαν προηγηθεί πολύ νωρίτερα εννοείται άλλες απαραίτητες διαδικασίες όπως για παράδειγμα η κατάρτιση μέσω επιστημονικών επιτροπών των κριτηρίων μοριοδότησης και αξιολόγησης των υποψηφίων Διευθυντών.

- Ως γνωρίζετε το σχολικό έτος σε πολλά από τα ΣΔΕ παρατάθηκε φέτος ως και τις 15 Ιουλίου. Έτσι λοιπόν η υποβολή των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους διενεργήθηκε το διάστημα 30/6 -9/7, η μοριοδότηση των φακέλων των υποψηφίων διενεργήθηκε το διάστημα 10/7-16/7 και στις 21-22/7 διενεργείται το μέρος της διαδικασίας επιλογής το οποίο επιβάλει την απομάκρυνση από το σχολείο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται και η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του τρέχοντος μηνός Ιουλίου.

4. Το ότι στο παρελθόν τα ΣΔΕ έφεραν πολλές από τις αμαρτίες της προηγούμενης κυβέρνησης είναι γνωστό. Τόσο σε ότι αφορά στην ίδρυση παραρτημάτων ΣΔΕ χωρίς σχεδιασμό όσο και σε ότι αφορά τον αναξιόπιστο τρόπο στελέχωσή τους, την πλημμελή λειτουργία τους και την μη παροχή πραγματικού εκπαιδευτικού έργου στους εκπαιδευόμενους.

Σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προωθεί:

- Τον εξορθολογισμό στην λειτουργία του δικτύου των παρατημάτων, καθώς θα λειτουργήσουν μόνο εκείνα στα οποία υπάρχει ικανός αριθμός ενδιαφερομένων εκπαιδευομένων για την προσεχή εκπαιδευτική χρονιά, διασφαλίζοντας ωστόσο ότι αν κάπου υπάρχουν λίγοι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν μαθήματα σε κεντρικές μονάδες ΣΔΕ.

- Την ίδρυση νέων τμημάτων όπου είναι διασφαλισμένη η παρουσία εκπαιδευομένων, όπως για παράδειγμα στον Αγ. Νικόλαο στην Κρήτη.

- Την συγκρότηση Επιτροπής Ανάπτυξης & Αξιολόγησης των ΣΔΕ από διακεκριμένα στελέχη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

- Την διενέργεια εκπαιδευτικών κύκλων πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, επικεντρωμένων στις ανάγκες εκπαίδευσης & διαχείρισης των ΣΔΕ, για εκπαιδευτικούς και Διευθυντές.

- Την έναρξη διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στα ΣΔΕ.
 

 


Η απάντηση του «Ιού»:

1. Το ρεπορτάζ για τα ΣΔΕ βασίστηκε σε πολλές διαμαρτυρίες που έχουν διατυπωθεί εγγράφως προς το υπουργείο από τους εκπαιδευτικούς των ΣΔΕ. Παραθέταμε μάλιστα και τα ντοκουμέντα αυτών των διαμαρτυριών. Αν η «φημολογία» αυτή ήταν «ανυπόστατη» και συνεπώς αβάσιμες οι διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών, θα αρκούσε να δηλώσει το υπουργείο ότι κάνει δεκτές τις αιτήσεις όσων μονίμων επιθυμούν να παραμείνουν στα ΣΔΕ. Γιατί δεν το κάνει ούτε τώρα;

2. Είναι απαράδεκτη η προσπάθεια που επιχειρείται από το Γραφείο Τύπου να κατηγορηθούν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί των ΣΔΕ ότι διεκδικούν προνομιακή μεταχείριση έναντι των συναδέλφων τους. Είναι γνωστό ότι έχουν ήδη ανακοινωθεί οι αποσπάσεις πολλών μόνιμων εκπαιδευτικών σε άλλες υπηρεσίες (κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας). Αυτοί αντιμετωπίστηκαν προνομιακά; Και για ποιό λόγο πρέπει να περιμένει το υπουργείο την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου για να διαψεύσει στην πράξη την «ανυπόστατη» φημολογία;

3. Σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου, 108 εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στα ΣΔΕ δήλωσαν ότι επιθυμούν να επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις. Γιατί δεν προκηρύχτηκαν αυτές οι θέσεις, ώστε να συμπληρωθούν από μόνιμους; Θα συμπληρωθούν με ωρομίσθιους; Με δεδομένο ότι για 108 μόνιμους απαιτούνται περίπου 150 ωρομίσθιοι (διότι εργάζονται λιγότερες ώρες), το αποτέλεσμα θα είναι να φτάσουν οι ωρομίσθιοι σχεδόν τους τριπλάσιους των μόνιμων, ακόμα κι αν γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των υπόλοιπων 364. Αλλά τότε πού πάνε όλα αυτά (τα πολύ ορθά) για την ανάγκη ύπαρξης των μονίμων που αναλύει το κείμενο του υπουργείου;

4. Ο προσεκτικός αναγνώστης διακρίνει ότι το Γραφείο Τύπου μιλά αόριστα για επιβεβλημένη παρουσία «μόνιμων εκπαιδευτικών» και την εξειδικεύει στους διευθυντές και κάποιους που θα υποβοηθούν το έργο τους. Ολα τα ενδεχόμενα είναι λοιπόν ανοικτά.

5. Το σημαντικότερο όμως είναι άλλο. Οπως αποκαλύπταμε στο ρεπορτάζ του «Ιού», το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το υπουργείο προβλέπει την υπαγωγή των ΣΔΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν μονόδρομος ο περιορισμός της χρηματοδότησής τους και η αντικατάσταση των μόνιμων εκπαιδευτικών από ωρομίσθιους. Γι’ αυτή την τεκμηριωμένη παρατήρηση που αφορά το ίδιο το μέλλον του θεσμού δεν έχει δυστυχώς τίποτα να πει η εκτενής απάντηση του Γραφείου Τύπου. Και αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό. 

(Ελευθεροτυπία, 31/7/2010)

 

www.iospress.gr