Στη Βουλή οι εκλογές καθηγητών στο ΤΕΙ Πειραιά

 

Οικογενειακές «τουριστικές» επιχειρήσεις

 

 

Την περασμένη βδομάδα κατατέθηκε στη Βουλή ερώτηση της Ελπίδας Τσουρή, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, προς τον υπουργό Παιδείας με θέμα τις διαδικασίες προκήρυξης και εκλογής σε θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκές επιρροές στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική και τουριστική εκπαίδευση» στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά. Η κυρία Τσουρή περιγράφει τις ανορθόδοξες πρακτικές που από τον Οκτώβριο του 2005 είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στο τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ κατά την προσπάθεια επιβολής νέων μαθημάτων και ειδικά αυτής της νέας ακαδημαϊκής θέσης και επισημαίνει ότι τώρα η θέση προκηρύχθηκε σε άλλη σχολή των ΤΕΙ με μόνο στόχο την πλήρωσή της από συγκεκριμένη υποψήφια, συγγενή α' βαθμού του τ. προέδρου του ΤΕΙ. Η βουλευτής ερωτά τι θα πράξει το υπουργείο, με βάση ποιο σκεπτικό προκηρύχθηκε η θέση και αν αληθεύει ότι η εισηγητική επιτροπή προκρίνει απροκάλυπτα «με ιδιαίτερη ευχαρίστηση» τη συγκεκριμένη υποψήφια. Τέλος, ερωτά αν ισχύει το ότι η υποψήφια δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα που απαιτεί ο νόμος. Στο ίδιο ζήτημα αναφέρεται και ερώτηση που καταθέτει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Την προσεχή Τρίτη θα συνεδριάσει πράγματι στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά ένα εκλεκτορικό σώμα για να εκλέξει αναπληρωτή καθηγητή με το πρωτότυπο γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκές επιρροές στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική και τουριστική εκπαίδευση». Αυτό το εντελώς νέο «γνωστικό αντικείμενο» δημιουργήθηκε μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις για να ταιριάζει με τη βασική υποψήφια. Το τελευταίο δε σκέλος «της τουριστικής εκπαίδευσης», που φαντάζει κάπως ξεκάρφωτο, ήταν απαραίτητο διότι το τμήμα του ΤΕΙ στο οποίο επαναπροκηρύχτηκε η θέση ασχολείται με σπουδές στον τομέα του τουρισμού.

Πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά μέχρι τις 31/8/2008 ήταν ο κ. Παναγιώτης Κικίλιας. Ολοι θυμόμαστε τις πρόσφατες επεισοδιακές εκλογές στο ΤΕΙ και τον αποκλεισμό του ιδρύματος. Επίμονα ο κ. Κικίλιας τα τελευταία 5 χρόνια προσπαθεί να διορίσει και την κόρη του αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΤΕΙ όχι με εκλογές σε θέση που χηρεύει, αλλά δημιουργώντας μια νέα θέση, ειδικά φτιαγμένη για να την υποδεχτεί! Στην αρχή η προσπάθεια έγινε στο Τμήμα Λογιστικής με προκήρυξη φωτογραφικής θέσης με αντικείμενο «Οι ευρωπαϊκές επιρροές στην εκπαίδευση και οι εφαρμοσμένες γλώσσες». Αν και έχουν μεσολαβήσει δύο συνεδριάσεις δύο διαφορετικών εκλεκτορικών σωμάτων στις 6/10/05 και στις 29/5/06 η εκλογή της υποψηφίας δεν έγινε δυνατή λόγω αντιδράσεων. Παρ' όλα αυτά το ΥΠΕΠΘ δεν προχώρησε στην ανάκληση της προκήρυξης.

Αμέσως μετά ο κ. Κικίλιας φρόντισε να διοριστεί ο αναπληρωτής καθηγητής προσωποπαγούς θέσης κ. Διονύσης Αναστασάτος ως προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Αναστασάτος, αν και καθηγητής του Μαθηματικού Τμήματος, τοποθετήθηκε από τον κ. Κικίλια στο Τμήμα των Τουριστικών Επιχειρήσεων ενώ ήδη σε αυτό υπηρετούσαν τρεις διδάκτορες που είχαν τα νόμιμα προσόντα. Ο νέος προϊστάμενος, τον Φεβρουάριο του 2007, εν μέσω φοιτητικών καταλήψεων και ενώ το ΤΕΙ Πειραιά ήταν πρακτικά κλειστό, εισηγήθηκε την αλλαγή του προγράμματος σπουδών, αγνοώντας το νόμο που προβλέπει ρητά ότι για τέτοιες αλλαγές χρειάζεται εισήγηση τριμελούς επιτροπής. Το νέο πρόγραμμα περιελάμβανε δύο «φωτογραφικά» μαθήματα: α) Ευρωπαϊκές επιρροές και γλώσσες στην επαγγελματική εκπαίδευση και β) Σύγχρονη διαμόρφωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε αμέσως από το Συμβούλιο του ΤΕΙ, ενώ ένα χρόνο μετά συμπτωματικά εγκρίθηκε και ο διορισμός στα ΤΕΙ (ΦΕΚ Γ 406/ 19-5-2008) δύο στενών συγγενών μελών του Συμβουλίου. Το νέο πρόγραμμα δόθηκε στους διδάσκοντες αργότερα και μετά από αίτημά τους στις 19/6/2007. Επειδή όμως τα μαθήματα αυτά ήταν τα ίδια με εκείνα που εκκρεμούσαν ήδη στο Τμήμα Λογιστικής για ευνόητους -υποθέτουμε- λόγους τροποποιήθηκε εν μέρει η φωτογραφική προκήρυξη λαμβάνοντας τον ευφάνταστο τίτλο «Ευρωπαϊκές επιρροές στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική και τουριστική εκπαίδευση».

Στις 19/6/2007, λοιπόν, κλήθηκαν οι καθηγητές του τμήματος να υπογράψουν ότι έλαβαν γνώση του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών που θα ίσχυε το σπουδαστικό έτος 2007-2008. Κάποιοι από τους καθηγητές υποσημείωσαν υπογράφοντας την μη ενημέρωσή τους για το ακριβές περιεχόμενο του νέου προγράμματος αλλά και του τρόπου που αυτό θα εισαχθεί στις σπουδές.

Στις 10/7/2008 συνεδριάζει το συμβούλιο του ΤΕΙ Πειραιά (χωρίς τη φοιτητική εκπροσώπηση λόγω μη διορισμού αντιπροσώπου από τα Δ.Σ. των σπουδαστών) και αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος που θα κρίνει την πλήρωση μίας θέσης βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή με το επίμαχο γνωστικό αντικείμενο.

Την ίδια ημέρα ενημερώνονται 11 καθηγητές και 7 αναπληρωτές εντός και εκτός της συγκεκριμένης σχολής ότι έχουν ορισθεί ως μέλη του εκλεκτορικού σώματος για την κάλυψη της θέσης αναπληρωτή καθηγητή και καλούνται να παρευρεθούν στις 17/7/2008 σε συνεδρίαση για τον ορισμό της εισηγητικής επιτροπής.

Στις 3/9/2008 διαβιβάζεται στους εκλέκτορες η εισηγητική έκθεση της τριμελούς επιτροπής για την πλήρωση αυτής της θέσης.

Οι υποψηφιότητες είναι δύο, εκ των οποίων η μία είναι η κόρη του κ. Κικίλια, και η άλλη η Ε.Μ. Ανάμεσα στους εκλέκτορες υπάρχουν τέσσερις προερχόμενοι από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, στην οποία είναι καθηγήτρια και η μητέρα της υποψήφιας για τη θέση, σύζυγος του κ. Κικίλια. Από εκεί εξάλλου η υποψήφια πήρε και το διδακτορικό της.

Αν και ο νόμος ορίζει ότι οι εκλέκτορες πρέπει να έχουν όσο το δυνατό περισσότερη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο, οι ιδιότητες των περισσότερων εκλεκτόρων απέχουν πολύ από τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Το ίδιο απέχει όμως -κι αυτό είναι το σημαντικό- και το περιεχόμενο των σπουδών της υποψηφίας (έχει σπουδάσει γαλλική φιλολογία) αλλά και η διδακτική της εμπειρία όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην εισηγητική έκθεση. Η έκθεση αφιερώνει παρά ταύτα 17 σελίδες για την παρουσίαση του έργου της και μόλις 3 για την παρουσίαση του έργου της δεύτερης υποψήφιας.

Στις 17 σελίδες της έκθεσης υπάρχει μόνο μία μελέτη της κυρίας Κικίλια που περιέχει τη λέξη τουρισμός όπως και μία ανακοίνωση που... πρόκειται να γίνει.

Η εισηγητική έκθεση κρίνει ότι «το έργο που υπέβαλε για κρίση η κυρία Κικίλια κινείται απόλυτα στο χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ελλάδας, των ευρωπαϊκών επιρροών και της τουριστικής εκπαίδευσης, όπως ακριβώς ορίζεται στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης και μάλιστα υπερκαλύπτει τα τυπικά προσόντα, εμφανίζοντας την εικόνα ώριμης και συγκροτημένης επιστήμονα (sic)». Αντίθετα η έκθεση σημειώνει ότι « η κυρία Ε.Μ. δεν εμφανίζει ανάλογη επιστημονική εικόνα και το συνολικό έργο της ανήκει ως προς το περιεχόμενό του στο χώρο της γαλλικής φιλολογίας και επομένως δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης».

Καλούνται τώρα οι εκλέκτορες αλλά και ο αρμόδιος υπουργός να αποφασίσουν αν το νόμιμο είναι και ηθικό και τούμπαλιν.

Το γεγονός ότι επινοήθηκε ένα νέο γνωστικό αντικείμενο και μια νέα θέση που να ταιριάζει γάντι σε μία μόνο υποψήφια στο οποιοδήποτε τμήμα των ΤΕΙ Πειραιά μάλλον δεν παραπέμπει σε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αλλά στην ωραία αυτή «οικογενειακή ατμόσφαιρα» της Ν.Δ. και των γαλάζιων τέκνων της. Φυσικά το θέμα δεν είναι ούτε προσωπικό ούτε και μοναδικό.

 

(Ελευθεροτυπία, 4/10/2008)

 

www.iospress.gr