Οι αρχές της παρατάξεως πριν από 30 χρόνια

 

Από τον θείο στον ανιψιό


Το τραγικό πρόσωπο των ημερών δεν είναι ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Η έξοδός του από την κυβέρνηση πραγματοποιήθηκε με τους δικούς του όρους, ενώ τον συνοδεύουν οι ευχές του πρωθυπουργού και η αναγνώριση του «πολιτικού ήθους» του. Η προοπτική της επανόδου του είναι ορθάνοιχτη και ο ίδιος ως ευσεβής άνθρωπος ασφαλώς πιστεύει σε μια δεύτερη παρουσία του.

Το πραγματικά τραγικό πρόσωπο των ημερών είναι ο Σωτήρης Χατζηγάκης, ο οποίος έχει χρεωθεί προσωπικά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και τον νομικό (;) χειρισμό της υπόθεσης. Μέρες που είναι, λοιπόν, η στήλη τού αφιερώνει ένα απόσπασμα από ομιλία που είχε κάνει ο ίδιος, νέος ακόμα βουλευτής πριν από ακριβώς τριάντα χρόνια, απευθυνόμενος σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα γραφεία της Κεντρικής Διοικήσεως του κόμματος (27/5/1978).

Ο κ. Χατζηγάκης περιγράφει την πολιτική τής τότε κυβέρνησης του (θείου) Καραμανλή:

«Χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε ν' αναφέρουμε σαν επιτυχία τα μεγάλα κοινωνικοοικονομικά μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των δύο ετών διακυβερνήσεως της χώρας μας από την παράταξή μας:

-Η επιβληθείσα έκτακτη εισφορά σε επιχειρήσεις που έχουν συνάψει δάνεια μεγαλύτερα των 5 εκατομμυρίων δραχμών.

-Η φορολογική επιβάρυνση -με τη μορφή εκτάκτου εισφοράς- σε διάφορα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

-Η φορολογία επί των πλοίων.

-Η επιβολή εισφοράς επί της υπεραξίας ακινήτων, των επιχειρήσεων κ.λπ.

Ολα αυτά καταδεικνύουν τη σταθερή απόφαση της παρατάξεώς μας για μια δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος.

Παράλληλα, οι ευρύτερες κρατικοποιήσεις, όπως:

-Η εξαγορά της Ολυμπιακής από το κράτος.

-Η υπαγωγή της Εμπορικής Τραπέζης στον πλήρη κρατικό έλεγχο, που κατ' αυτόν τον τρόπο οδηγεί στην κρατική διαχείριση το 70% του κλάδου των ασφαλιστικών εταιρειών, το 48% των χημικών βιομηχανιών, καθώς και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

-Επίσης, η κρατικοποίηση του διυλιστηρίου Ασπροπύργου.

-Η εξαγορά των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων και των αστικών συγκοινωνιών πρωτευούσης αποδεικνύει ότι οι αρχές από τις οποίες εμφορείται η πολιτική της παρατάξεώς μας είναι σωστές, προοδευτικές και αποδίδουν κοινωνική δικαιοσύνη».

«Τελευταία σημειώθηκε και το επίτευγμα της λήψεως ριζοσπαστικών μέτρων για τη σταδιακή βελτίωση της ηγεσίας».

Αν αντιστρέψει κανείς όλα όσα αναφέρει ως «επιτυχίες» του 1978 ο κ. Χατζηγάκης, θα έχουμε τις «επιτυχίες» του 2008.

Το μόνο που παρέμενε σταθερό στη σκέψη του κ. Χατζηγάκη τα τελευταία τριάντα χρόνια είναι ένα: «Στην Ελλάδα η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει ένα βασικό πλεονέκτημα», υποστήριζε ο κ. Χατζηγάκης στην ίδια ομιλία του 1978. «Διαθέτει αρχηγό με αναμφισβήτητη ακτινοβολία και κύρος, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η προσωπικότητα του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας συντελεί ώστε να κάμπτονται οι φυγόκεντρες τάσεις και να δημιουργείται μια συνισταμένη παραδεκτή απ' όλους, που είναι και η γραμμή της παρατάξεώς μας».
 

(Ελευθεροτυπία, 25/10/2008)

 

 

www.iospress.gr