ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΝ "ΙΟ" ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ και το περιβάλλον

 

Στο κείμενο του «Ιού» της 14/10 («Το περιβάλλον του κ. υπουργού») απαντά ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ. Σταύρος Καλογιάννης. Δημοσιεύουμε τα βασικά σημεία της επιστολής του, μαζί με την απάντηση του «Ιού».

 

Η απάντηση του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την κυβερνητική πολιτική στο περιβάλλον:

Κύριε Διευθυντά,

Στο κείμενο που ακολουθεί κατατίθενται στοιχεία που δεν δέχονται αμφισβήτηση, σχετικά με αρκετές ανακρίβειες στο κείμενο του «Ιού»:

1 Ανοικτές υποθέσεις της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τον Μάρτιο του 2004 εκκρεμούσαν 52 υποθέσεις καταγγελιών εφαρμογής για το περιβάλλον, ενώ σήμερα εκκρεμούν 28. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν υπάρχει κανένα «τελεσίγραφο της Κομισιόν».

Οσον αφορά το όζον ενσωματώσαμε ήδη στο εθνικό μας δίκαιο τον Κανονισμό 2037/2000 και αρχειοθετούνται από την Επιτροπή οι παλιές καταγγελίες εναντίον της χώρας μας.

Για την περαιτέρω προστασία των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, προωθείται η εκπόνηση μελέτης η οποία βρίσκεται στη φάση της κατάθεσης προσφορών.

2 Σχετικά με την προστασία της χελώνας καρέτα-καρέτα στη Ζάκυνθο, η υπόθεση που είχε ξεκινήσει το 1998 και είχε φθάσει σε στάδιο προστίμου, έκλεισε οριστικά, μετά τα μέτρα τα οποία λάβαμε.

Σε ό,τι αφορά τον Κουρουπητό είναι η μοναδική περίπτωση μέχρι σήμερα για την οποία η Ελλάδα υποχρεώθηκε, τον Ιούλιο 2000, στην καταβολή προστίμου 20.000 ευρώ ημερησίως, για το περιβάλλον!

Τον Φεβρουάριο 2001 η Επιτροπή δέχθηκε να αναστείλει το πρόστιμο επειδή προσωρινά ο Κουρουπητός έκλεισε και γινόταν προσωρινή αποθήκευση στο Μεσομούρι.

Το 2002, όμως, η Επιτροπή ξεκίνησε νέα υπόθεση καταγγελίας λόγω μη σύννομης λειτουργίας του Μεσομουρίου. Από το 2004 προχωρήσαμε στο κλείσιμο και την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Μεσομουρίου, στην κατασκευή ΧΥΤΑ στην Κορακιά, ενώ ολοκληρώνεται και η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Κουρουπητού, και έτσι κλείσαμε οριστικά την παλιά εκκρεμότητα.

3 Στο θέμα της ενσωμάτωσης Οδηγιών ο «Ιός» συγχέει κοινοτικές Οδηγίες, αυθαίρετα κτίσματα και αρμοδιότητες άλλων υπουργείων! Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα, το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν έχει καμία εκκρεμότητα με την εφαρμογή περιβαλλοντικών Οδηγιών και αυτό φαίνεται ότι δεν αρέσει στον συντάκτη σας, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει:


α. Την Οδηγία για τη θαλάσσια ρύπανση, η οποία είναι αρμοδιότητας του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

β. Την Οδηγία για τα δάση, η οποία δεν υπάρχει.

γ. Την Οδηγία για τον περιορισμό της ενέργειας, η οποία είναι αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης.

δ. Την Οδηγία για την προστασία της ορνιθοπανίδας, η οποία είναι αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ε. Τέλος, η Οδηγία για το εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπών, έχει ενσωματωθεί από το 2004.

-Σε ό,τι αφορά το επιπλέον κόστος της Εγνατίας, διότι οι συντάκτες σας αναφέρουν ότι, δήθεν, η Επιτροπή δεν θα χρηματοδοτούσε το έργο εάν δεν διαθέταμε τα χρήματα που διαθέσαμε για την προστασία του λύκου και της αρκούδας, σας πληροφορούμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε διαθέσει το 1/3 του διατεθέντος ποσού και να μην μας πει τίποτα η Επιτροπή.

Είναι πολύ δυσάρεστο και αφόρητα μονομερές ό,τι καλό κάνουμε να αποδίδεται σε υποχρέωση έναντι της Ε.Ε. και όχι σε ευαισθησία προς το περιβάλλον.

4 Πλήρης η διαστρέβλωση και στο θέμα της Ψυττάλειας. Καμία ελλιπής λειτουργία δεν υπάρχει στο μεγαλύτερο εργοστάσιο ξήρανσης της Ευρώπης που κατασκευάσαμε.

Το εργοστάσιο ολοκλήρωσε επιτυχώς την τετράμηνη δοκιμαστική λειτουργία του και σήμερα ξηραίνει κατά τρόπο υποδειγματικό το σύνολο της παραγόμενης λυματολάσπης.

5 Χωροταξικός Σχεδιασμός. Οπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που δεν έχει εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό. Με απόφαση της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ προχωρήσαμε στην εκπόνηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον Τουρισμό και τη Βιομηχανία, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Εντός του 2008 θα έχουν θεσμοθετηθεί όλα τα χωροταξικά πλαίσια και η Ελλάδα θα πάψει να αποτελεί το μαύρο πρόβατο της Ε.Ε. και στο θέμα αυτό.

Είναι αναληθές ότι αποκλείστηκαν όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις από τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Στα μέλη του Συμβουλίου περιλαμβάνονται εκπρόσωποι τριών περιβαλλοντικών οργανώσεων, όσοι προβλέπονται από τη νομοθεσία.

6 Εθνικό Κτηματολόγιο. Ο ισχυρισμός του συντάκτη ότι οι κτηματογραφήσεις, που είναι έτοιμες, δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία είναι αβάσιμος διότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία 91 κτηματολογικά γραφεία έναντι 22 που παραλάβαμε. Καλύπτουν 310 διαμερίσματα τα οποία έχουν κτηματογραφηθεί, εκ των 399 στα οποία είχε ξεκινήσει η κτηματογράφηση.

Για τις περιοχές, που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους (π.χ. καταπατημένες περιοχές, ακίνητα με οθωμανικούς τίτλους, μπαζωμένα ρέματα και αιγιαλοί), τηρείται αυστηρά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ουδεμία έκταση που χαρτογραφήθηκε παραχωρήθηκε σε ιδιώτες για εκμετάλλευση.

Αλλωστε, καμία σχετική αρμοδιότητα δεν έχει η Κτηματολόγιο Α.Ε. ή το ΥΠΕΧΩΔΕ για το θέμα αυτό. Οι εκτάσεις αυτές ανήκουν και τις διαχειρίζεται το υπ. Οικονομικών. Το δασολόγιο δεν είναι αρμοδιότητα της Κτηματολόγιο Α.Ε., η οποία καταγράφει την πραγματικότητα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές και τα στοιχεία παραδίδονται στη συνέχεια στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του δασολογίου.

7 Για τους ΧΥΤΑ πρέπει να τονίσω μία ακόμα φορά ότι είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας και όχι του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, από 6% που ήταν το 2004 το ποσοστό ανακύκλωσης, σήμερα ξεπερνάει το 24%.

Το ζητούμενο σήμερα είναι να γίνουν οι βιολογικοί καθαρισμοί, τα δίκτυα αποχέτευσης και τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία είναι, κυρίως, αντικείμενο των δήμων, των νομαρχιών και των περιφερειών.

8 Επικίνδυνα απόβλητα. Την τελευταία τριετία διενεργούμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την πλήρη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων. Εχουμε εκπονήσει και εφαρμόζουμε τον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισής τους.

Σημειώνω ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ ως επιτελικό Υπουργείο έχει καθορίσει τους κανόνες και οφείλουν όλοι υπουργεία, περιφέρειες, νομαρχίες, δήμοι, να επιβλέπουν την τήρησή τους.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ με τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ελέγχει δειγματοληπτικά την τήρηση των κανόνων.

9 Προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000».

Μέχρι τον Μάρτιο του 2004 είχαν θεσμοθετηθεί 5 προστατευόμενες περιοχές, ενώ σήμερα είναι 15. Παράλληλα ολοκληρώσαμε το θεσμικό πλαίσιο που εγγυάται την ομαλή λειτουργία και χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης. Εχουμε εγκρίνει το σύνολο των 108 Κανονισμών λειτουργίας των φορέων, ενώ μέχρι τον Μάρτιο του 2004 είχαν εγκριθεί μόλις 9!

Επίσης, αντιμετωπίσαμε τα οικονομικά θέματα των Φορέων Διαχείρισης με τη διάθεση ποσού 50 εκατ. ευρώ από το ΕΠΠΕΡ και στη νέα προγραμματική περίοδο (2007 - 2013) εξασφαλίσαμε 180 εκατ. ευρώ για όλους τους φορείς, δείχνοντας το ενδιαφέρον μας για τον φυσικό πλούτο της χώρας.

Με έμφαση γράφουν οι συντάκτες σας ότι «αφήνουμε την Κορώνεια να ξεραθεί». Είμαι σίγουρος ότι δεν εννοούν ότι μπορούσαμε να προκαλέσουμε βροχές. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να χρηματοδοτήσουμε την Νομαρχία Θεσσαλονίκης για να κατασκευάσει τα έργα που προβλέπονται στο συνολικό σχέδιο αποκατάστασης της λίμνης. Αυτό έγινε.

10 Κλιματική αλλαγή. Το ΥΠΕΧΩΔΕ εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη πολιτική, μέσα από μια δέσμη μέτρων, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Καταρτίσαμε και εφαρμόζουμε το 1ο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών για την περίοδο 2005-2007, στο οποίο εντάσσονται 139 βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες υποχρεώνονται να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 2,1%.

Στο 2ο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών για την περίοδο 2008-2012, προτείναμε ακόμη αυστηρότερη μείωση, κατά 8,9%. Για το 2ο Σχέδιο, που αφορά 150 επιχειρήσεις, είμαστε σε διαβούλευση με την Ευρ. Επιτροπή και θα οριστικοποιήσουμε τη μείωση των εκπομπών το επόμενο διάστημα. Και εδώ το δημοσίευμα έχει ανακρίβειες, διότι απομονώνεται μία μόνο φράση του υπουργού. Δεν αρνηθήκαμε να μειώσουμε περαιτέρω τις εκπομπές, αλλά ισχυριζόμαστε ότι με την εφαρμογή του συνόλου των μέτρων που προβλέπουμε δεν χρειάζεται τέτοια μείωση. Εάν η Επιτροπή επιμείνει, θα πάμε σε πρόσθετη μείωση 8,5%.

Οσο για το πρόστιμο στη ΔΕΗ, η ίδια ανακοίνωσε ότι θα εκσυγχρονίσει τις μονάδες της ώστε να μειωθούν οι ρύποι.

Σε ό,τι αφορά στους υδάτινους πόρους, έχουμε συστήσει την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Επίσης έχουν συσταθεί Δ/νσεις Υδάτων ανά Περιφέρεια που είναι αρμόδιες για την ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των υδατικών πόρων, στις λεκάνες απορροής που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων.

Παράλληλα, έχουμε αναθεωρήσει το Εθνικό Πρόγραμμα διαχείρισης των υδατικών μας πόρων το οποίο θα συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση της προσφοράς και ζήτησης του νερού και στο σχεδιασμό δράσεων για την προστασία και αναβάθμιση των ποτάμιων και λιμναίων οικοσυστημάτων της χώρας.

11 Αναπλάσεις - οικιστικά σχέδια. Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο συντάκτης σας σε αναπλάσεις που «πραγματοποιούνται με σκόντο στο περιαστικό και αστικό πράσινο» και μνημονεύει το Ελληνικό.

Ομως, όπως έχουμε κατ' επανάληψη αναλυτικά εξηγήσει, στο Ελληνικό προωθούμε το μεγαλύτερο Πάρκο της Ευρώπης με αυτοχρηματοδότηση, οικοδομώντας λιγότερο από 10% της επιφάνειάς του. Ουδέποτε επικαλεστήκαμε ότι δεν εντάσσεται το Πάρκο στην 4η προγραμματική περίοδο.

12 Εντατικοποίηση ελέγχων. Και εδώ πλήρης σύγχυση με πολεοδομίες, καταπατήσεις, κ.λπ. Ουδεμία σχέση έχει το ΥΠΕΧΩΔΕ με όλα αυτά, αφού οι πολεοδομίες ανήκουν στους Δήμους και στις Νομαρχίες, που υπάγονται στο υπ. Εσωτερικών.

13 Είναι αναληθές ότι το Life+ είναι «αγνοημένο πρόγραμμα». Το αντίθετο μάλιστα. Εχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν έως 30/11/2007 και στη συνέχεια θα αποσταλούν για αξιολόγηση και έγκριση στην Ε.Ε. έως 15/1/2008.Η απάντηση του «Ιού»:


«Καλοδεχούμενη η αναλυτική επιστολή του κ. Καλογιάννη, διότι σπάνια οι υπουργοί μπαίνουν στον κόπο να απαντήσουν σε ενοχλητικά δημοσιεύματα. Παρατηρούμε, μάλιστα, ότι το κύριο επιχείρημά του επιβεβαιώνει το κείμενό μας: Μας εγκαλεί, ο κ. υφυπουργός, ότι αποδίδουμε ευθύνη στο ΥΠΕΧΩΔΕ για ζητήματα αρμοδιότητας άλλων υπουργείων. Ομως έτσι ομολογεί άθελά του ότι στα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι διακοσμητικό. Επιβεβαιώνει έτσι την ανάγκη ξεχωριστού υπουργείου περιβάλλοντος, που έχει υποδειχθεί από την αντιπολίτευση αλλά και από τον επίτροπο Περιβάλλοντος.

*Επικαλείται ο κ. υφυπουργός τη μείωση του αριθμού καταγγελιών κατά της Ελλάδας από την Ε.Ε.

Ξεχνάει, όμως, ότι οι καταγγελίες που απομένουν δεν αφορούν ένα μικρό περιστασιακό θέμα αλλά τα μείζονα ζητήματα περιβαλλοντικών παραβάσεων (νερά, απόβλητα, αέρας, αυθαίρετα κ.λπ.). Πολλές δε από αυτές που «έκλεισαν» έχουν απλά παγώσει προσωρινά, με νέες δηλαδή προθεσμίες «συμμόρφωσης».

Ο κανονισμός για το όζον ενσωματώθηκε στα χαρτιά και οι ζώνες ειδικής προστασίας βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης μελετών.

*Ο φάκελος καρέτα καρέτα έκλεισε για την ώρα, επειδή τα αυθαίρετα στην παραλία είναι ευθύνη του κάθε κράτους και όχι της Ε.Ε.

Οσο για τον κάθε Κουρουπητό, ισχύει το ίδιο. Δυο μήνες είναι το τελεσίγραφο της προειδοποίησης της Ε.Ε. -διά χειρός κ. Δήμα- για το νέο κύτταρο της Φυλής που βαδίζει στον ένδοξο δρόμο του Κουρουπητού λόγω σωρείας παρανομιών.

*Ως προς την εκπρόθεσμη και καθυστερημένη ενσωμάτωση όλων ανεξαιρέτως των οδηγιών, μας πληροφορεί ότι για τη θαλάσσια ρύπανση υπεύθυνο είναι το Ναυτιλίας, για τον περιορισμό της ενέργειας το Ανάπτυξης, για την πανίδα το Γεωργίας, για τους ΧΥΤΑ η αυτοδιοίκηση, για τις παραχωρήσεις εκτάσεων το Οικονομικών και πάει λέγοντας.

Τους πολίτες, όμως, τους ενδιαφέρει συνολικά το περιβάλλον και όχι ποιανού αρμοδιότητα είναι η κάθε παράβαση ή καθυστέρηση.

*Μας κατηγορεί ότι λέμε ανακρίβειες για την Ψυττάλεια, όταν μόλις στις 5/10 μέσα στη Βουλή ο άλλος υφυπουργός, κ. Ξανθόπουλος, δηλώνει ότι ακόμα υπάρχουν προβλήματα και ότι η δοκιμαστική φάση θα τελειώσει το 2008.

Ακόμα κι αν δεν πιστέψουμε την κακή αντιπολίτευση για τις απορροφήσεις, κανείς δεν ξεχνάει τον πόλεμο Σουφλιά-Αλογοσκούφη (τέλη του 2005) όταν ο δεύτερος κατηγορούσε τον πρώτο για τη μη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων.

*Η θλιβερή ιστορία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού, που δεν συνεδρίασε ποτέ από το 2003 και ανασυστάθηκε το 2007 για να συνεδριάσει... προσεχώς, είναι ενδεικτική όσο και η κατάργηση της επιτροπής ΦΥΣΗ. Ακόμα και στο επίσημο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού η ημερομηνία γνωμοδότησης του Εθνικού Συμβουλίου είναι κενή, διότι απλούστατα σχετική συνεδρίαση δεν έχει γίνει.

Τον Φεβρουάριο του 2007 όλοι οι αρμόδιοι φορείς κατήγγειλαν την «απαράδεκτη και καταχρηστική στάση της Πολιτείας, απέναντι σ' ένα θεσμοθετημένο όργανο, την περίοδο κατά την οποία εξελίσσονται σοβαρές χωροθετικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στον ελλαδικό χώρο, χωρίς η πολιτεία και το ΥΠΕΧΩΔΕ να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις τους. Καλούμε το ΥΠΕΧΩΔΕ να ενεργοποιήσει άμεσα το θεσμοθετημένο αυτό όργανο». Ακολουθούν οι υπογραφές ΓΣΕΕ, ΚΕΔΚΕ, ΤΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΕΝΑΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΟΕΕ, ΞΕΕ, ΣΕΠΟΧ, ΣΕΠ, WWF, Ελληνική Εταιρεία, ΣΑΔΑΣ.

Ολα τα χωροταξικά σχέδια έγιναν ερήμην των αρμόδιων φορέων στο γραφείο του υπουργού και συναντούν την καθολική αντίδραση των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

*Στο εθνικό κτηματολόγιο το ΥΠΕΧΩΔΕ βγάζει πάλι την ουρά του απέξω στις παραχωρήσεις, στις καταπατήσεις και στις αναδασώσεις και παραμένει στο σχέδιο επί χάρτου, τηρώντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο! Ποιος θα σώσει, λοιπόν, το δάσος, το υπέδαφος και τους αιγιαλούς; Το υπουργείο Οικονομικών, η ΚΕΔ ή οι ξένοι επενδυτές;

*Για τους ανύπαρκτους ΧΥΤΑ, τα ελλιπή αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα παραπέμπει τις ευθύνες στους δήμους και στις νομαρχίες, αλλά για το ποσοστό ανακύκλωσης, που αυξήθηκε, τα εύσημα τα αποδίδει στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

*Για τα επικίνδυνα απόβλητα το ΥΠΕΧΩΔΕ ελέγχει δειγματοληπτικά και αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση. Ολα τα άλλα αφήνονται στους δήμους, στις περιφέρειες και στο υπ. Εσωτερικών. Ο Αξιός, ο Εβρος, ο Ασωπός όμως δεν θα σωθούν με τις αποτυπώσεις και τα πρόστιμα κατά των «άγνωστων» υπευθύνων. Οσο για την Κορώνεια, ας πείσει πρώτα ο κ. υφυπουργός τον Παναγιώτη Ψωμιάδη.

*Από τις 230 υπό προστασία περιοχές οι πλήρως θεσμοθετημένες έγιναν 15 κατά τον υφυπουργό.

Τα 50 εκατ. του ΕΠΠΕΡ είναι το σύνολο από το 2000 μέχρι το 2007. Δεν μας μιλάει, όμως, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περιοχές Natura (όσες δηλαδή δεν κάηκαν). Το κρεμασμένο μόνο στην ιστοσελίδα του υπουργείου πρόγραμμα LIFE+ είδε τη δημοσιότητα, από τις σελίδες του «Ιού».

*Για τη ΔΕΗ και την απόφασή της να εκσυγχρονιστεί θα μας επιτραπεί να αμφιβάλλουμε όταν ο υπουργός δήλωνε ότι αν μπούνε περιορισμοί στη ΔΕΗ και σε 150 ρυπογόνους βιομηχανίες θα πάει η Ελλάδα 80 χρόνια πίσω. Οι μειώσεις παραμένουν μόνο σχεδιασμοί και οδηγίες με παζάρια και ελλιπή στοιχεία που πηγαινοέρχονται στην Ε.Ε.

*Για τους υδάτινους πόρους επικαλείται το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης, που όμως δεν το έχει δει ακόμα κανένας από τους φορείς του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων.

Η Ελλάδα παραμένει στην τελευταία θέση, με την Ιταλία, στην υλοποίηση της οδηγίας για τα ύδατα.

*Για το σίριαλ του Ελληνικού, ο μεν υπουργός αρνείται το αίτημα ευρωβουλευτών να χρηματοδοτηθεί από το 4ο ΚΠΣ, ο δε υφυπουργός δηλώνει τώρα ότι «ουδέποτε επικαλεστήκαμε ότι αυτό δεν θα γίνει». Διαλέγετε και παίρνετε!

*Λέξη δεν λέει ο υφυπουργός τέλος για το περιβαλλοντικό έκτρωμα του Αχελώου, για τον Ελαιώνα, τη Ζαχάρω κ.λπ. και κυρίως για την ταπεινωτική καταδίκη της Ελλάδας στην επιμονή της αλλαγής του άρθρου 24.

*Οσο για τον κ. Σουφλιά, παραμένει ο υπουργός των οδικών αξόνων, των Βωβουπόλεων και των γηπέδων γκολφ, ενώ οι ευθύνες για το περιβάλλον εξακολουθούν να βαρύνουν τα... άλλα υπουργεία.

 

 

(Ελευθεροτυπία, 28/10/2007)

 

www.iospress.gr